Davutoğlu’ndan bağımsız gerçekleşen bir yargılamadır”